LAUKO KUBILO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.

BENDRA INFORMACIJA

KUBILO PARUOŠIMAS

Įsigytas lauko kubilas pastatomas ant lygaus, horizontalaus ir tvirto pagrindo (pvz.: medinė lauko terasa, betonuota ar trinkelėmis klota aikštelė). Jei gaminys bus pastatytas netinkamai ar ant nelygaus paviršiaus, tai kubilas gali prarasti tvirtumą, stabilumą ar net estetinį vaizdą.

Prieš pradedant naudoti kubilą, jis švariai išplaunamas (polipropileno (plastikiniams), stiklo pluošto kubilams valyti tinka įprastos priemonės, skirtos vonios ar baseino valymui). Išplovus kubilą, į jį galima prileisti vandens (naudojamas vandentiekio tiekiamas vanduo). Vandens pripilti tiek, kad nuo kubilo viršaus liktų 10 cm. Tik po to galima užkurti krosnelę.

Prieš pradedant naudoti kubilą, jis švariai išplaunamas (polipropileno (plastikiniams), stiklo pluošto kubilams valyti tinka įprastos priemonės, skirtos vonios ar baseino valymui). Išplovus kubilą, į jį galima prileisti vandens (naudojamas vandentiekio tiekiamas vanduo). Vandens pripilti tiek, kad nuo kubilo viršaus liktų 10 cm. Tik po to galima užkurti krosnelę.

KUBILO KROSNELĖS KŪRENIMAS

Stiklo pluošto kubilo krosnelės įkaitimo temperatūra negali pakilti aukščiau kaip +55C°. Aukštesnė temperatūra pažeidžia stiklo pluošto struktūrą.

LAUKO KUBILAS SU VIDINE KROSNELE

Tik užpildžius lauko kubilą reikiamu kiekiu vandens (vandens pripilti tiek, kad nuo viršaus liktu 10 cm neužpildyto ploto) galima pradėti kūrenti krosnelę. Į vidinę krosnelę, pirma reikia pridėti skalinukų (smulkiai skaldytų malkų) ir įkurti su popieriumi. Kai ugnis yra jau įsidegusi, galima įdėti daugiau malkų. Kubilo krosnelės kūrenimui rekomenduojama naudoti sausas malkas. Ugnies trauką galima reguliuoti su dangteliu esančiu ant krosnelės viršaus.

SVARBU – vidinei krosnelei malkų galima pridėti ne daugiau kaip 2 trečdalius krosnelės aukščio.

SVARBU – nepamiršti, kad kol kubile nėra reikiamo kiekio vandens, negalima užkurti krosnelės, nes skleidžiamas karštis pakenks kubilui.

SVARBU – vandenį iš kubilo galima  išleisti tik tada, kai krosnelė yra pilnai atvėsusi. Priešingu atveju krosnelės kaitra pažeidžia kubilą, sugadina krosnelę.

 

LAUKO KUBILAS SU IŠORINE KROSNELE

Išorinė krosnelė, kaip ir lauko kubilas turi būti pastatyta ant lygaus, tvirto pagrindo. Svarbu, kad krosnelės priekis būtų šiek tiek žemiau. Krosnelės pajungimo žarnos negeli eiti į viršų, o turi būti nuleistos ir eiti į apačią. Prie išorinės krosnelės cirkuliacinės sistemos draudžiama pajungti papildomus filtrus ar cirkuliacines pompas. Tik užpildžius lauko kubilą reikiamu kiekiu vandens (vandens pripilti tiek, kad nuo viršaus liktu 10 cm neužpildyto ploto) galima pradėti kūrenti krosnelę. Į išorinę krosnelę, pirma reikia pridėti skalinukų (smulkiai skaldytų malkų) ir įkurti su popieriumi. Kai ugnis yra jau įsidegusi, galima įdėti daugiau malkų. Kubilo krosnelės kūrenimui rekomenduojama naudoti sausas malkas. Ugnies trauką galima reguliuoti su krosnelės durelėse esančia sklende.

SVARBU – į išorinę krosnelę nepridėti per daug kuro, kad ugnis nesiveržtų pro dureles, o trauka būtų pro kaminą.

SVARBU – nepamiršti, kad kol kubile nėra reikiamo kiekio vandens, negalima užkurti krosnelės, nes skleidžiamas karštis pakenks kubilui.

SVARBU – vandenį iš kubilo galima  išleisti tik tada, kai krosnelė yra pilnai atvėsusi. Priešingu atveju krosnelės kaitra pažeidžia kubilą, sugadina krosnelę.

 

LAUKO KUBILAS SU INTEGRUOTA  KROSNELE

Tik užpildžius lauko kubilą reikiamu kiekiu vandens (vandens pripilti tiek, kad nuo viršaus liktu 10 cm neužpildyto ploto) galima pradėti kūrenti krosnelę. Į integruotą krosnelę pirma reikia pridėti skalinukų (smulkiai skaldytų malkų) ir įkurti su popieriumi. Kai ugnis yra jau įsidegusi galima įdėti daugiau malkų. Kubilo krosnelės kūrenimui rekomenduojama naudoti sausas malkas. Ugnies trauką galima reguliuoti su krosnelės durelėse esančia sklende.

SVARBU  – į integruotą krosnelę nepridėti per daug kuro, kad ugnis nesiveržtų pro dureles, o trauka būtų pro kaminą.

SVARBU – nepamiršti, kad kol kubile nėra reikiamo kiekio vandens, negalima užkurti krosnelės, nes skleidžiamas karštis pakenks kubilui.

SVARBU – vandenį iš kubilo galima  išleisti tik tada, kai krosnelė yra pilnai atvėsusi. Priešingu atveju krosnelės kaitra pažeidžia kubilą, sugadina krosnelę.

 

LAUKO KUBILAS SU ELEKTRINIU ŠILDYTUVU

Tik užpildžius lauko kubilą reikiamu kiekiu vandens (vandens pripilti tiek, kad nuo viršaus liktų 10 cm neužpildyto ploto) galima įjungti elektrinį šildytuvą. Pirmiausia įjungiama cirkuliacinė pompa mygtuku esančiu kubilo panelėje. Po to nustatoma norima temperatūra. Temperatūra reguliuojama sukinėjant ratuką esantį ant šildytuvo. Temperatūrai pasiekus nustatytą normą (norimą šilumos lygį) elektrinis šildytuvas išsijungia automatiškai. Vėstant vandens temperatūrai, elektrinis šildytuvas įsijungia automatiškai ir atsijungia pašildęs vandenį iki nustatytos temperatūros.

Norint šildytuvą visiškai išjungti, pirmiausia išjungiama cirkuliacinė pompa (cirkuliacinė pompa įjungiama/išjungiama tuo pačiu mygtuku esančiu kubilo panelėje).

SVARBU  – išleidžiant iš kubilo vandenį elektrinis šildytuvas (taip pat ir cirkuliacine pompa) turi būti išjungti.

SVARBU – neužpildžius kubilo reikiamu kiekiu vandens, negalima paleisti elektrinio šildymo.

PASTABA: kubilo užpildymas vandeniu ir elektrinio šildytuvo įjungimas esant minusinei lauko temperatūrai:

  • ant šildytuvo esantis ratukas pasukamas taip, kad rodytų 0 laipsnių.
  • į kubilą įpilama 20 – 30 litrų šilto vandens (vanduo nebūtinai turi būti karštas (maždaug 10-20 laipsnių) ir įjungiama cirkuliacinė pompa (mygtuku esančiu kubilo panelėje).
  • pripildomas vandeniu visas kubilas iki reikiamo lygio (nuo viršaus liktu 10 cm neužpildyto ploto).
  • pripildžius kubilą reikiamu kiekiu vandens galima nustatyti elektrinio šildytuvo norimą temperatūrą (ratuku esančiu ant šildytuvo).

Šaltuoju metų laiku, kai yra minusinė lauko temperatūra, tai yra daroma tam, kad užpildant sistemą vandeniu neužšaltų cirkuliacinis siurblys, priešingu atveju nebus įmanoma jo paleisti.

MASAŽINĖS SISTEMOS, JŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

ORO MASAŽINĖ SISTEMA

Oro masažinės sistemos sandara: oro kompresorius 700W galios, 12 vnt. purkštukų – sumontuotų kubilo sienelėje, taip pat kitos instaliacinės medžiagos.

Oro masažas įjungiamas/išjungiamas naudojant mygtuką esantį kubilo panelėje.

Išleidus iš kubilo vandenį, reikia apie 30 sek. įjungti masažinę sistemą, kad iš sistemos pasišalintų vanduo.

SVARBU – šaltuoju metų laiku, pripildžius kubilą vandeniu, masažinę sistemą galima įjungti tik vandeniui pašilus iki +30 laipsnių.

VANDENS MASAŽINĖ SISTEMA

Vandens masažinės sistemos sandara: vandens kompresorius (900W – 1100W) galios, 6 vnt. masažinių purkštukų, kitos instaliacines medžiagos.

Masažinė sistema įjungiama/išjungiama mygtuku esančiu kubilo panelėje. Vandens masažinė sistema turi papildomą reguliatorių (sukinėjama rankenėlė, esanti kubilo panelėje šalia įjungimo/išjungimo mygtuko), kurio pagalba valdomi vandens srovės “purslai”.

Išleidus iš kubilo vandenį, reikia apie 30 sek. įjungti masažinę sistemą, kad iš sistemos pasišalintų vanduo.

SVARBU – šaltuoju metų laiku, pripildžius kubilą vandeniu, masažinę sistemą galima įjungti tik vandeniui pašilus iki +30 laipsnių.

KOMBINUOTA MASAŽINĖ SISTEMA

Kombinuotos masažinės sistemos sandara: oro kompresorius 700W galios ir vandens kompresorius (900-1100W) galios, 8 vnt. kombinuoti vandens/oro purkštukai – sumontuoti kubilo sienelėje, papildomi 4 vnt. oro purkštukai.

Kombinuota masažinė sistema turi 2 jungiklius esančius kubilo panelėje. Vienas iš jų įjungia/išjungia oro kompresorių, kitas įjungia/išjungia vandens kompresorių. Galima įjungti arba oro masažą, arba vandens masažą, arba abu įrenginius kartu. Kiekvieną purkštuką sukinėjant galima nusistatyti norimą srovės stiprumą.

Išleidus iš kubilo vandenį, reikia apie 30 sek. įjungti masažinę sistemą, kad iš sistemos pasišalintų vanduo.

SVARBU – šaltuoju metų laiku, pripildžius kubilą vandeniu, masažinę sistemą galima įjungti tik vandeniui pašilus iki +30 laipsnių.

FILTRAI

POPIERINIS FILTRAS

Popierinis vandens filtras yra statomas šalia kubilo ir pajungiamas dviem žarnomis, kuriomis teka filtruojamas kubile esantis vanduo.

SVARBU – šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra yra žemiau 0 laipsnių, filtro angas, esančias kubile, reikia uždaryti, kad neperšaltų filtro korpusas.

Kai šildomas vanduo kubile įšyla iki +30 laipsnių, reikia atidaryti filtro angas. Jei kubile bus palaikoma pastovi vandens temperatūra, filtras gali būti naudojamas minusinėje oro temperatūroje.

SMĖLIO FILTRAS

Smėlio vandens filtras yra statomas šalia kubilo ir pajungiamas dviem žarnomis, kuriomis teka filtruojamas kubile esantis vanduo.

SVARBU – šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra yra žemiau 0 laipsnių, filtro angas, esančias kubile, reikia uždaryti, kad neperšaltų filtro korpusas.

Kai šildomas vanduo kubile įšyla iki +30 laipsnių, reikia atidaryti filtro angas. Jei kubile bus palaikoma pastovi vandens temperatūra, filtras gali buti naudojamas oro minusinėje temperatūroje.

SKIMER FILTRAI

Skimeris – panardinamas vandens filtras. Norit filtruoti kubile esantį vandenį, į kubilą su vandeniu įmerkiamas filtras, kuris įjungiamas į elektrą.

Veikiant filtrui galima naudotis kubilu, nes į filtrą atiteka 12 voltų elektros srovė.

DRAUDŽIAMA! Laikyti vandenį kubile, jei lauke yra minusinė oro temperatūra ir kubile nėra palaikoma (krosnelės ar elektrinio šildytuvo pagalba) teigiama vandens temperatūra.

Rekomenduojama kubilo medinę apdailą impregnuoti – dažyti (impregnantu, alyva medienai, dažai medienai) bent kartą per metus.

Krosnelę  rekomenduojama valyti kas 3-5 kūrimus, su specialia lopetėlę – per pečiaus viršų.

Gero naudojimo ir malonių pojūčių!